Executive Search

 

De Confius werkwijze binnen Executive Search

Voor een succesvolle - permanente - match kijken we verder dan kwaliteiten en capaciteiten. Diepgaande kennis en begrip van de markt en van uw organisatie of kantoor zijn daarbij essentieel. De aangewezen man of vrouw moet straks als vanzelfsprekend passen binnen de werkomgeving en de bedrijfscultuur. Via ons zorgvuldig opgebouwde netwerk, krijgt u toegang tot de beste professionals. U hoeft geen lijst met namen en cv’s door te spitten; u krijgt van ons een weloverwogen shortlist met de beste kandidaten.

Organisatieanalyse

We voeren gesprekken met sleutelfiguren binnen uw organisatie om inzicht in de cultuur, de doelstellingen en de strategie te krijgen. Dit zijn de belangrijkste bouwstenen voor de organisatieanalyse die ten grondslag ligt aan het selectieproces. Na deze analyse kunnen we de kandidaten een precieze voorstelling geven van wat zij van de functie en uw organisatie kunnen verwachten.

Profiel

Voortvloeiend uit de gesprekken die we met u voeren, stellen we een conceptprofiel samen en een beschrijving van uw organisatie en de functie. Dit concept leggen we aan u voor en vervolgens stellen we in nauw overleg het definitieve profiel van de ideale kandidaat op.

Executive Search

Met de organisatieanalyse, de profielschets en een grondige markt- en concurrentieanalyse kunnen we de meest geschikte kandidaten uit het netwerk benaderen en interesseren. Voordat wij u onze shortlist ontvangt, hebben wij de verschillende potentiële kandidaten uitgebreid gesproken. Samen met u bespreken we die selectie, waarna we in goed overleg de kandidaten van uw keuze uitnodigen.

Sparringpartner bij de onderhandelingen

Gedurende de hele procedure zijn we sparringpartner, voor u en voor de kandidaat. Wanneer de juiste kandidaat is gevonden , inventariseren we voor de contractonderhandelingen de primaire en secundaire voorwaarden van de eindkandidaat. U krijgt een helder overzicht van het huidige pakket en advies over een passende honorering en eventuele bonussen en tantièmes.

Follow up

Met de benoeming van de kandidaat start een nieuwe fase, waarin allereerst de procedure wordt geëvalueerd. Daarnaast houden we contact om de eerste ervaringen van de geplaatste kandidaat in zijn of haar nieuwe werkomgeving evalueren, zolang nodig en gewenst.

Neem contact met ons op