Assessments

Wij doen assessments op alle niveaus voor het bedrijfsleven en binnen de advocatuur. Altijd maatwerk, omdat iedere organisatie, iedere functie en iedere persoon uniek is. U kunt kiezen uit een variëteit aan methodes en instrumenten binnen:

 • Selectie-assessments
 • Ontwikkel-assessments
 • Competency assessments voor (senior) management en professionals

 

Selectie-assessment

De primaire doelstelling van dit type assessment is te achterhalen hoe groot de kans is op succesvol functioneren van de kandidaat. Een selectie-assessment geeft antwoord op vragen als:

 • Is die kandidaat geschikt voor de functie?
 • Is er een match met onze organisatie?
 • Sluiten de kwaliteiten van de kandidaat aan bij onze strategie?
 • Kan deze kandidaat met succes een sleutelfunctie vervullen?
 • Welke effecten heeft het aanstellen van deze kandidaat op de organisatie?

Om de geschiktheid voor de functie te bepalen, wordt gebruik gemaakt van een capaciteitentest, persoonlijkheidstest, rollenspel en/of interview.

 

Ontwikkel-assessment

Wat kunt u bereiken op basis van uw capaciteiten en gedrag? Een ontwikkel-assessment geeft inzicht in de geschiktheid voor toekomstige functies binnen de organisatie. De focus ligt op de talenten en mogelijkheden van de persoon en er wordt minder gekeken naar de functievereisten. Een ontwikkel-assessment geeft antwoord op vragen als:

 • Wat zijn de punten van aandacht waaraan gewerkt moet worden?
 • Hoe staat het met de leidinggevende kwaliteiten?
 • Hoe vangt uw medewerker de werkdruk op?
 • Kan uw medewerker de impact van de functie overzien?
 • Welke doorstroommogelijkheden heeft de medewerker?

Het assessment geeft naast een analyse ook advies over de beste ondersteuning voor de verdere ontwikkeling voor een nieuwe positie of voor de huidige functie. En het is vaak een startpunt voor coaching of training.

Competency assessments voor (senior) management en professionals

Het matchen van vaardigheden en het analyseren van iemands kracht en groeicapaciteit is een complex proces van grondige analyse en evaluatie van competenties, persoonlijkheid en prestatievermogen.

Bewezen evaluatie-instrument

Heeft u geen assessment-instrumenten in huis, of heeft u een (aanvullend) assessment nodig, dan bieden wij u graag de erkende Executive Competency Assessment Tool, gebaseerd op de HOGAN Personality Inventory. Met deze tool/dit instrument kunnen wij het toekomstige competentie- en prestatieniveau van de kandidaat zo nauwkeurig mogelijk voorspellen.

Hogans Personality Inventory

Het competentie-assessment is gebaseerd op de sociaal-analytische theorie die stelt dat mensen worden geprikkeld door sociale interacties: zij verlangen naar aanvaarding en erkenning van anderen aan de ene kant, terwijl zij aan de andere kant streven naar status en macht. Hogans Personality Inventory is mede gestoeld op het ‘Five Factor Model’, dat is afgeleid uit onderzoeken in een groot aantal landen.

Hoge mate van zekerheid

Door dit assessment in het executive-search-proces mee te nemen, kunnen we beter beoordelen in welke mate de kandidaten aan de functievervulling zullen voldoen, wie beter past bij de cultuur van de werkgever en wie naar verwachting beter zal presteren onder de meest uitdagende situaties.

Uitstekend instrument voor een diepgaande evaluatie

De Executive Competency Assessment Tool is een waardevol instrument voor projecten die meer diepgaande assessments en extra evaluatie vereisen, zoals management-talent-trainingen, carrièreplanning, management assessments, (management) coaching en outplacement trajecten.

Neem contact met ons op